Aplikacje Finansowe

Polecamy firmom oraz biurom consultingowym programy finansowe marki e-BizCom, ułatwiające pracę analitykom, prognostykom finansowym jak i wszystkim służbom finansowym.


Są to aplikacje, które ułatwią i przyspieszą wiele standardowych lub bardziej zaawansowanych obliczeń z zakresu finansów. Znajdziecie tu programy finansowe do sporządzenia analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa, oceny inwestycji majątkowej, a także stworzenia przepływów pieniężnych czy sporządzenia prognoz finansowych.

Aplikacja finansowa w Excelu: Analiza Finansowa

Program za pomocą którego sporządzicie Państwo efektywną analizę finansową dowolnego przedsiębiorstwa. Więcej…

program_analiza_finansowa_p

Aplikacja finansowa w Excelu: Prognoza Finansowa

Aplikacja służy sporządzeniu prognoz finansowych w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów na okresy przyszłe, na podstawie danych za przeszłość, oraz zadanych parametrów dotyczących przyszłości. Więcej…

program_prognoza_finansowa_professional

Aplikacja finansowa w Excelu: Rachunek Cash Flow

Aplikacja służy sporządzeniu zaawansowanego rachunku przepływów na podstawie danych bilansowych oraz z rachunku zysków i strat, oraz uzupełnienia danych dodatkowych (co służy odrzuceniu operacji niepieniężnych oraz lepszemu przyporządkowaniu operacji pieniężnych do właściwych rodzajów strumieni pieniężnych). Więcej…

program_rachunek_cash_flow_

Aplikacja finansowa w Excelu: Ocena Inwestycji

Program służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Wyznaczana jest opłacalność inwestycji oraz tworzone prognozowane sprawozdanie finansowe dla projektu inwestycyjnego. Więcej…

program_ocena_inwestycji_pr

Aplikacja finansowa w Excelu: Wycena Spółek

Program służy pomocą w dokonaniu wyceny dowolnego przedsiębiorstwa (spółki) metodą porównawczą, zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows DCF) i ekonomicznej wartości dodanej (economic value added EVA). Więcej…

program_wycena_spolek_dcf_e

Copyrights by e-BizCom 2005-2016